Centre for Law and Democracy Logo
 

Ukraine: Training for Journalists on Documenting International Crimes

30 August 2023.

[Текст українською йде далі]

The Centre for Law and Democracy (CLD) and the Regional Press Development Institute (RPDI) provided a training programme for Ukrainian experts and journalists last week based on our Manual for Journalists on Collecting and Preserving Information About International Crimes. The core idea behind the programme is that journalists reporting from the frontlines are often the first to come across information about the commission of international crimes, including war crimes. The focus of the training was on how to recognise international crimes in the first place and then to capture information about them such in a manner that it might be accepted as evidence by courts.

The idea is not to divert journalists from their core reporting role, which is particularly important during armed conflicts”, said Toby Mendel, Executive Director of CLD. “Rather, we are trying to promote the idea that the information can, with relatively little additional effort, essentially be used for both reporting and criminal accountability purposes.

Journalists in Ukraine have already demonstrated the potential of their work to contribute to international crimes prosecutions. The project seeks to expand and further professionalise that work.

The training programme started with a training of trainers delivered by CLD experts and was followed up by having the trained trainers deliver training to frontline journalists with support from the CLD experts. The idea is that this will be followed up by having the local experts deliver further training sessions. The Manual has been translated into Ukrainian and the translation is currently being reviewed; we will distribute both the English and Ukrainian versions shortly.

For further information, please contact:

Toby Mendel
Executive Director
Centre for Law and Democracy
Email: toby@law-democracy.org
+1 902 431-3686
www.law-democracy.org
Twitter: @law_democracy


30 серпня 2023 року.

Україна: Тренінг з документування міжнародних злочинів для журналістів

Минулого тижня Центр права та демократії (CLD, Канада) та Інститут розвитку регіональної преси (RPDI, Україна) провели тренінг з документування міжнародних злочинів для українських експертів і журналістів. Програма базувалась на інформації з Посібника для журналістів зі збору та фіксації інформації про міжнародні злочини.

Журналісти, які працюють на передовій, часто першими стикаються з інформацією про вчинення міжнародних злочинів, зокрема воєнних. Тому під час тренінгу основна увага була приділена тому, як розпізнати міжнародні злочини та зафіксувати інформацію про них таким чином, щоб вона могла бути прийнята судами як доказ.

«Важливо не заважати журналістам виконувати свою основну задачу, яка є особливо важливою під час збройних конфліктів», — говорить Тобі Мендель, виконавчий директор CLD. «Натомість ми намагаємося просувати ідею того, що інформація може, якщо докласти невеликі додаткові зусилля, бути використана і для притягнення до кримінальної відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів».

Українські журналісти вже продемонстрували, що їх діяльність може сприяти міжнародному правосуддю. Наш проєкт дозволить розширити та професіоналізувати цю роботу.

Перший етап навчальної програми включав тренінг для тренерів, проведений експертами CLD. На другому етапі підготовлені тренери за підтримки експертів CLD організували власний тренінг для українських журналістів. Подібні навчальні заходи будуть надалі проводитись місцевими тренерами самостійно.

Посібник для журналістів зі збору та фіксації інформації про міжнародні злочини перекладено українською мовою; англійська та українська версії будуть незабаром оприлюднені та розповсюджені.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до:

Тобі Мендель
Виконавчий директор
Центр права і демократії
Електронна адреса: toby@law-democracy.org 
+1 902 431-3686
http://www.law-democracy.org
Твіттер: http://@law_democracy

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.